Maak online afspraak

Maak online afspraak: Vaatwasser reparatie was nog nooit zo makkelijk dankzij ons dag en nacht online reserveringssysteem voor uw vaatwasser reparatie.

Velden met een * zijn verplicht

Maak online een afspraak voor uw vaatwasser reparatie toelichting

Vaatwasser reparatie  of wasmachine reparatie online afspraak is bedoeld voor degene die over zijn eigen tijd wil beschikken, met name op latere tijdstippen van de nacht.

U kunt altijd en overal uw vaatwasser reparatie regelen zonder verlies van tijd.

Een online afspraak kan wel door ons gewijzigd worden, uiteraard zullen wij u eerst bellen voor een kort overleg, dus u komt achteraf nooit voor verrassingen te staan.

Een online afspraak inplannen kost u geheel niets.

Een online afspraak kan ook simpel online door u gewijzigd worden naar een ander tijdstip/andere dag.

Wij gaan bij reparatie altijd uit van de klacht zoals door de klant is opgegeven.
De prijs voor reparatie zullen wij van tevoren met de klant bespreken.
Wij berekenen alleen onderzoekskosten (€ 60) indien u geen reparatie wil laten uitvoeren omdat het bijvoorbeeld te duur wordt.
Tenzij anders overeengekomen, gebruiken wij bij een reparatie altijd nieuwe onderdelen.
Voordat eventuele onderdelen vervangen zullen worden, geven wij u eerst een prijsindicatie.
Mochten de reparatiekosten dusdanig hoog uitvallen tijdens een onderzoek, dan zullen wij altijd eerst met de klant overleggen.

Indien de klant niet wil dat wij de reparatie uitvoeren, dan berekenen wij alleen arbeidsloon c.q. starttarief / diagnosekosten.
Wanneer er onderdelen besteld moeten worden, dan geven wij vooraf een indicatie van de leveringsduur. Deze indicatie is bij benadering, daar wij afhankelijk zijn van leveranciers.
Na reparatie wordt door ons 3 maanden garantie op de reparatie gegeven, welke ingaat op het moment van afgifte van het product aan de klant.
Geen garantie wordt gegeven op schoonmaak- c.q. onderhoudsbeurten. Evenmin geven wij garantie op reparaties welke wij verricht hebben aan producten met bliksem-, water- of vochtschade. tenzij dit op de reparatie-bon uitdrukkelijk anders is vermeld.

Aansprakelijkheid na of tijdens reparatie c.q. levering:
Voor schade welke veroorzaakt is ten gevolge van de door de klant aangebrachte obstakels, alsmede door beperking in de ruimte waar de vaatwasser zich bevindt, zijn wij niet aansprakelijk.

Indien er schade mocht ontstaan, welke veroorzaakt is door lekkage na of tijdens levering c.q. reparatie, dan kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld indien de klant geen maatregelen heeft getroffen om dit te voorkomen (aqua- beveiliging enz.).

Mochten de klachten binnen 3 maanden na afgifte van het gerepareerde product, genoemd in artikel 1, terugkeren, dan zullen wij u vooraf een indicatie prijs geven voor een nieuwe reparatie.

Indien het dezelfde oorzaak van de klacht betreft, dan zullen wij alleen die onderdelen in rekening brengen die bij een vorige reparatie niet zijn vervangen.
Mocht de oorzaak van een klacht een andere zijn dan het geval was bij een vorige reparatie, dan zullen wij de kosten van de nieuwe reparatie aan de klant doorberekenen.
Mocht de klant aanspraak kunnen maken op ontbinding van de overeenkomst (in geval van een ernstige tekortkoming bij een eerdere reparatie), dan is het hiervoor bepaalde in dit artikel niet van toepassing.
De garantie op de betreffende reparatie gaat opnieuw in na hernieuwde reparatie.

Betalingen
Ieder bedrag dient u direct middels mobiele pin of contante betaling te voldoen, tenzij anders is overeengekomen.
Wij versturen geen facturen meer achteraf wegens negatieve betalingservaring in het verleden.